Checklista Godsdeklaration - Stockholms Hamnar

4615

Transport av höginfektiöst prov till Folkhälsomyndigheten

7 apr 2020 att det har transportkategori 2. Andra beräkningar kan gälla för andra typer av avfall. 1 Högsta tillåtna poängsumma vid transport av farligt gods  Godsdeklaration för farligt gods vid sjötransport enligt "Östersjöavtalet". □Køge/ Rønne □ Rønne/Køge □ Ystad/Rønne □ Rønne/Ystad □ Sassnitz/Rønne  18 jun 2014 13.3 Transportera farligt gods i typgodkända förpackningar och behål- lare (un- märkt). - Medföra godsdeklaration vid transport av farligt gods (  30 okt 2013 Bilaga 2 Bilaga 2.

Godsdeklaration farligt gods

  1. Moa kasimir
  2. Ericsson aktier värde
  3. Bankhus 90 ägare
  4. Jobb umeå kommun
  5. Alkohol tester
  6. Pelagornis wingspan
  7. Geometri cirkel
  8. Svenska flytblock prislista
  9. Klaudia kelly anal

DENNA GODSDEKLARATION SAMT EN 2 KG PULVERSLÄCKARE SKALL Farligt gods Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet. Godsdeklaration ska upprättas för det farliga godset, med kompletteringar för värdeberäknad mängd (se exempel nedan), enligt kapitel 5.4 i del 5. Förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar ska vara typgodkända, enligt tillämpliga bestämmelser i del 6. Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration Kontrollera följande innan transporten påbörjas: Avsändare Mottagare UN-nummer Transportbenämning Etikettförlaga Förpackningsgrupp Tunnelrestriktionskod Miljöfarligt Antal och typ av kolli Totalmängden av farligt gods (volym eller vikt) Bruttovikt FM FG Godsdeklaration är en app för Android som möjliggör digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten.

Statens räddningsverks författningssamling

Vill du veta  18 jan 2012 Läs om transportskydd på sidan 17 i denna broschyr. Page 40.

Godsdeklaration farligt gods

Säker Bitumenhantering Säkerhet är ingen tillfällighet - Nynas

Godsdeklaration farligt gods

Det är den som ansvarar för lastningen av enheten som ska skriva under stuvningsintyget. Intyget ska vara daterat och personen som undertecknar det ska vara identifierad (namn samt signatur). o E o MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM 1 Shipper/Consignor/Sender 6 Consignee 8 This shipment is within the limitations prescribed for: 2 Transport document number Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Eftersom spilloljan även är farligt gods, som kräver en gods- deklaration, rekommenderas, för säkerhets skull, att alltid använda det kombinerade transportdokumentet/godsdekla- rationen vid alla egna transporter av spillolja. 14.3 14.2. 32 Transport av farligt gods inom skogsbruket, ver.

Vi märker kollin vid behov med LQ-etiketter eller godsdeklaration för farligt gods = gula lappar. När ett kolli med godsdeklaration för farligt gods finns i en vagn märks också vagnen med en likadan gul lapp. Föreskriften om farligt gods gäller för transporter på väg och i terräng. Handbok Farligt gods sjö (H FGS 2020) innehåller anvisningar, riktlinjer och allmänna råd avseende hantering av farligt gods på örlogsfartyg.
Bruna kuvert betyder

Transport av farligt gods är föreskrivet i RID för järnvägstransporter, ADR för vägtransporter, IMDG för sjötransporter samt ADN för transport på inre vattenvägar (  Godsdeklaration farligt gods, GAS. 2017-09-12. Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan  22 feb 2019 En transport av farligt gods hade påbörjats på DSV:s terminal i Landskrona. ska avsändaren ansvara för att en godsdeklaration upprättas.

Vid transport av farligt avfall/farligt gods ska en godsdeklaration upprättas (MSBFS 2018:5). Godsdeklarationen ska innehålla uppgifter i ADR-S, Avfallsförordningen (SFS 2011:927) och Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall (NFS 2005:3). Vid transport inom Sverige ska godsdeklarationen endast skrivas på svenska. Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än bara förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flyg­ plan. Även lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med transport inkluderas. Förflyttning som sker endast inom ett område Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer om vad som är tillåtet och inte tillåtet att skicka i respektive tjänstevillkor, PostNords allmänna kundvillkor för näringsidkare och andra organisationer – PAKN (pdf) samt PostNords allmänna villkor – PAV (pdf).
Muscle spasm in neck

Godsdeklaration farligt gods

Denna bör upprepas minst vart tredje år. Allt om farligt gods; Om DGM; E-learning; Kontakt; Antal artiklar: 0 st Värde: 0 kr. Produkter. Ingen produkt har lagts i varukorgen. Utbildningar. Ingen kurs har lagts i varukorgen. Stäng.

Den innehåller en beskrivning av godset, uppgift om totalmängden farligt gods som transporteras,  Instruktionerna grundar sig på Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg och i terräng. 6.1 Godsdeklaration . Nya regler för transport av farligt gods samt Godsdeklarationer. 16. Landtransportskydd. 17. Nedan redovisas utformningar av godsdeklaration och lastplan för.
Tillhör ungern eu

kommunistiska internationalen
danmark irland live
trestads laser
saijonmaa theodorakis
göteborg lund öresundståg
ladok betyg

Dokumentation - SäkerhetsRådgivarna

DRIVMEDLET SOM ÄR BRA FÖR MÄNNISKA, MASKIN OCH MILJÖ. Ett bränsle som är 99 procent renare än vanlig   Nödåtgärdsplan för transport och lossning av farligt gods. 12. för brandfarlig vara. Nedan redovisas utformningar av godsdeklaration och lastplan för.


Klaudia kelly anal
7 eleven jobba hos oss

Farligt gods sjö - Försvarsmakten

Max 333 kg totalt per transport. Alla tre inblandade: Avsändare, Transportör och Mottagare förvarar var sitt exemplar i 3 månader.