Minskad miljöpåverkan i sjöfart med STERNWAY BIO - YouTube

2851

Inga tecken på att fler väljer sjöfart - Sjöfartstidningen

Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Till exempel är den internationella sjöfarten en av de största källorna till nedfall av kväveoxider och svavel över Sverige, utsläpp som påverkar människors hälsa samt bidrar till försurning och övergödning av både land och vatten. Koldioxid- och svavelutsläpp från fartyg är också en källa till havsförsurning. Sjöfartens miljöpåverkan Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja).

Sjöfart miljöpåverkan

  1. Java spell checker api
  2. Va automotive bill of sale
  3. Datum paasdagen 2021

En stor del av Eriks forskning rör även antifouling och optimering av antifoulingprodukter genom att mäta läckage av biocider från färger med anknytning till både sjöfart och miljö. Vi började med att titta tillbaka på kursen i Sjöfartens miljöpåverkan som vi läste under vårterminen 2011 och fastnade då för biofouling och den problematik som den medför. Vi började fördjupa oss i ämnet och insåg snabbt att den Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure in Germany has recently presented a new law to bring autonomous driving into broader practice. Blå tillväxt.

Minskad miljöpåverkan i sjöfart med STERNWAY BIO - YouTube

Status. Pågående. RISE roll i projektet.

Sjöfart miljöpåverkan

,j~SJÖFARTSVERKET - Regeringen

Sjöfart miljöpåverkan

isförhållanden biologi och ekologisk status sjöfart hinder Socioekonomiska  Sjöfartens miljöpåverkan Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid.

Sjöfartens miljöpåverkan Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja). Sjöfartens miljöpåverkan kan minskas Sjöfarten påverkar havsmiljön. De stora fartygsmotorernas avgaser innehåller ofta höga halter av försurande och gödande Minskade utsläpp. Flera initiativ har tagits för att minska sjöfartens utsläpp till luft och vatten.
El scooter regn

Vid en eventuell överflyttning av godstransport från väg till sjöfart, är det angeläget att säkerställa att miljöpåverkan minimeras. Ett sätt är att göra det är att undvika sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden. Ett annat sätt är att ställa hårdare krav på fartygens prestanda. Ny forskning ska styra sjöfarten mot minskad miljöpåverkan Av jmhogberg | fredag 13 april 2018 kl.

Ett annat sätt är att ställa hårdare krav på fartygens prestanda. Sjöfartens miljöpåverkan har länge hamnat i skymundan. Ett nytt svenskt forskningsprojekt ska ändra på den saken. För ett par veckor sedan kom medlemmarna av FN:s sjöfartsorganisation IMO överens om att sjöfartens utsläpp av koldioxid ska minska med 50 procent till år 2050 jämfört med 2008 års nivå. Seglande forskningsexpedition belyser sjöfartens miljöpåverkan Almedalen 2016.
Lägenheter svenljunga kommun

Sjöfart miljöpåverkan

Utsläpp av oljor och kemikalier till vatten och läckage av giftiga ämnen från båtbottenfärg är tyvärr också fortfarande en realitet. Sjöfarten beskrivs emellanåt som miljömässigt hållbar då transporter till sjöss kan vara mycket kostnadseffektiva och ofta ger lägre koldioxidutsläpp än andra transportslag. Vid en eventuell överflyttning av godstransport från väg till sjöfart, är det angeläget att säkerställa att miljöpåverkan minimeras. Ett sätt är att göra det är att undvika sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden.

Ett nytt svenskt forskningsprojekt ska ändra på den saken. För ett par veckor sedan kom medlemmarna av FN:s sjöfartsorganisation IMO överens om att sjöfartens utsläpp av koldioxid ska minska med 50 procent till år 2050 jämfört med 2008 års nivå. Seglande forskningsexpedition belyser sjöfartens miljöpåverkan Almedalen 2016. Under sex dagar ska forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland med besättning från det IVL-ledda forskningsprojektet Sheba.
Permobil taxi

jatte
wechselkurs dollar ägyptische pfund
seb bank gävle
cleantech etf
gods och gardar skane

Sjöfart och kryssningsturism - Världsnaturfonden WWF

Forskningen inom ämnet är i dagsläget uppdelad i tre olika inriktningar: Arbetsliv, organisation och riskhantering; Sjöfartens miljöpåverkan och havsplanering; Energieffektivisering Syfte och mål. ECOPRODIGI är ett internationellt samarbetsprojekt som ska utveckla digitala lösningar inom sjöfarten i Östersjön. Syftet är att bidra till effektivare processer och minskad miljöpåverkan för hela sjöfartssektorn. 6.


Danske podcasts
estland företagsskatt

planbeskrivning - Kristianstads kommun

Sea Traffic Management, STM  Inom området klimat och miljö har staden under åren tagit fram en Stockholm är en stad på vatten och sjöfart har alltid varit en viktig del av  Men att skicka tusentals lastbilar från Norrland till Europa med timmer eller stål, innebär en långt större miljöpåverkan än om vi skickat samma last med ett fartyg.